Barta Miroslav

Prof. Mgr.Miroslav Bárta, Dr. (25.12.1969, FF UK Praha), ředitel Českého egyptologického ústavu (od 2013) a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě, několik roků se věnuje kolapsům a transformacím civilizací (jejich příčinám a důsledkům), protože archelogie se mimo jiné, jako jediná věda, ukazuje vývoj civilizací komplexně na základě dlouhých časových řad.

 • člen Mezinárodní egyptologické asociace, členem správní rady Aigyptos Foundation, Bratislava a členem redakční rady časopisu Památky Archeologické
 • zastává názor že vědecká debata spočívá v porovnávání názorů a argumentů. Že někdo má jiný názor, neznamená, že je nepřítel na život a na smrt

Miroslav Bárta, některé myšlenky a teze:

 • archeologie je strategická věda pro 21. století, kde vývoj civilizací vidíte komplexně na základě dlouhých časových řad: jako jediná vám dá u civilizací a lidí měřítko dlouhých časových řad, které se nedá okecat, máte tam začátek, vrchol, transformaci a další vzestup.
 • v okamžiku, kdy ve společnosti začaly docházet zdroje, tak v jakékoliv civilizaci nastává velký vzestup zájmových skupin
 • archeologie nám nastavuje zrcadlo, protože spousta věcí už tu byla a nějak proběhla, nepoužívá metody sociologie, neptá se lidí na ulici, nemáte ankety, ale máte data společensko-vědní, technické a přírodovědné povahy
 • moje filosofie je: dívat se na mikro a to dává smysl pouze tehdy, pokud ho začleníte do nějakého makra – a k tomu potřebujete srovnávat civilizace, jedině pak získá na významu (je to komplexní multioborové a multičasové). 
 • podle mého názoru na vrcholu (rozcestí) jsme a můžeme tam zůstat, pokud v dohledné době uděláme velký technologický skok, právě v oblasti energie (bez levné energie nelze dále růst) a nebo budeme dál více konzumovat s potřebovávat a budeme dělat věci ještě složitější a tím i dražší a energetický náročné.
 • mandatorní výdaje (výdaje dané zákonem, které nelze snížit) představují 80 % státního rozpočtu (můžeme maximálně pokračovat na 10% a to kolaps), obrovské číslo, před sto lety to bylo v nejvyspělejších zemích pouze 10 %, pokud je stabilta tak senic neděje, ale v případě změn nebo kumulací problémů už 20% státního rozpočtu nemusí stačit!!
 • už ve středověku se vědělo, že zodpovědnost nemá jen ten, kdo si půjčuje, ale i ten, kdo půjčuje (současná situace je např. v Česku je velkou delegitimizací elit
 • Když budeme chtít jako civilizace, můžeme přirozený cyklus vzestupů a pádů (dynamická rovnováha) moderovat, ale zatím se to prostě neděje. Z historie víme, že člověk vždycky přežil, uspěl (např. před 12 000 lety vypnul Golfský proud, lidstvo bylo – ne poprvé a asi ne naposledy – na pokraji vymření a následně vznikají první doložené megalitické stavby na světě, Göbekli Tepe)
 • Potom si člověk uvědomil, že je něco, co ho přesahuje, měl ambici dostat se za limity pozemské existence v čase i prostoru. A to je jedna z věcí – říkám tomu vertikalita –, kterou jsme ztratili. Kdo z nás se dnes podívá na nebe? 
 • rezignovali jsme jako současná společnost (civilizace) na ambice něco po sobě zanechat. A to je další lekce z historie. Když společnost rezignuje, když se jí náboženstvím stanou římské amfiteátry, fotbalové stadiony, nebo konzum, je to začátek konce. Ale my to víme!
 • současné elity naši zemi zadlužují, likvidují školství, sociální, morální, rodinné a jiné hodnoty a nepoučila je ani krize z let 2007 - 8
 • současný svět je čím dál složitější, orientovat se v něm je strašlivý problém, jsme zahlceni informačním šumem a nemáme ani formální trénink na zacházení s informacemi
 • tím, že svět je čím dál nepřehlednější, rozkmitanější z jedné extrémní polohy do druhé, tím víc lidé vyhledávají takové veřejné figury, které jim dají jasný návod jak jednoše vidět svět
 • vědecká debata spočívá v porovnávání názorů a argumentů. Že někdo má jiný názor, neznamená, že je nepřítel na život a na smrt (současné paradigma společnosti)
 • Čapek říkal: „Někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.” 
 • Existuje třeba tzv. ekonomický cyklus, který v průměru trvá sedm let. Už ve Starém zákoně stojí sedm hubených, sedm tučných let. (v poslední době se ale cyklus prodlužuje), máme také padesátiletý cyklus, máme Bondův cyklus, plus minus 1500 let
 • Astronomové nezkoumají aktuální svět. Všechno, co na nebi vidí, už neexistuje. Nicméně ten svět, který sice už neexistuje, ale nechal tam svou stopu, je klíč k budoucnosti.
 • kolapsrůzných oborech v různých kontextech různé významy, ve společenských systémech znamená kolaps až na výjimky - transformaci (populace je víceméně stejná, jenom přijala jiný civilizační charakter, jiné formy)

Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům:

ve společnosti nejde o dosažený stav IT a technologií, ale o mentální vývoj člověka, o jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT)

 •  všechny civilizace nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka
 • ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně
 • každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize
 • každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (zda řídící elity fungují nebo ne)
 • každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá
 • všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí
 • každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji energie

Autor knih:

 • Příběh civilizace (Academia 2016)
 • Kolaps neznamená konec
 • Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur
 • Lidé a dějiny
 • Život a smrt ve stínu pyramid
 • Sinuhetův útěk z Egypta
 • Civilizace a dějiny
 • Něco se muselo stát
 • Česko za sto let
 • Jak dál?
 • Stvořené pro věčnost
 • Na rozhraní

Kontakt: Miroslav.Barta@ff.cuni.cz

Zdroj: https://neovlivni.cz/egyptolog-barta-svet-ktery-uz-neexistuje-nam-rika-co-nas-ceka/

Zobraziť viac Zabaliť
Zobraziť podľa:0 produktov
Neboli nájdené žiadne produkty. Skúste zmeniť kritériá hľadania.
Navštívte Awashop.sk - Superfoods, Kozmetika v ShopMania