Doc .RNDr. Václav Cílek, CSc. (11.5. 1955, Brno), má chalupu na Kokořínsku, filosof, spisovatel, překladatel, geolog, esejista, klimatolog, popularizátor vědy zejména geologie a klimatologie, který podobně jako profesor Peter Staněk (vnímá svět v architektuře souvislostí) a profesor Miroslav Bárta dokáže vnímat společnost a svět v souvislostech. Zajímá se geologii, proměnu a vývoj krajiny, klimatické změny (již od konce osmdesátých roků píše o klimatických změnách) a životní prostředí...Spolupracuje také s ekonomem profesorem Milanem Zeleným (22.1.1942) se kterým společně napsal knihu Věk nerovnováhy: Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci.

RNDr. Václav Cílek, názory, postoje, vize, teze:

Uvedené informace, jsem slyšel na přednáškách doc. Václava Cílka

 • čekají nás velké změny hraničící s kolapsem, říkal Václav Cílek na konci osmdesátých roků, zatím ale nepřišla a nevíme kolik toho času máme
 • celosvětová radikální změna (tzv. věk nerovnováhy) je naspadnutí a tuší to stále více lidí, naní se projevuje nerovnováha v těchto oblastech: informační, klimatické, demografické, ekonomické, politické, společenské, sociální, mezilidské, hodnotové atd.
 • jde to s námi z kopce a rychlost se stále zvětšuje..... mluví o tom vědci, lékaři, experti všemožných oborů, i duchovní autority, moudří lidé. Co všechno se ještě bude muset stát (kolaps přírody, válka, vymírání živočichů, veká katastrofa), abychom si to my lidé uvědomili? A nejen to, volba je na každém z nás co udělá...člověk musí začít u sebe říká doc. Václav Cílek
 • příchod krize ve formě velkých sociálních nepokojů předpokládá doc. Václav Cílek v horizontu dvou až tří roků (2021-2022), předpokládá, že pravděpodobně přijde nejdříve ekonomická krize (souběh situacíí, kdy i fáma může položit zdravou banku za normální situace), enviromentální krize může přijít v horizontu 10 let (lokální sucho, nedostatek potravin, zdražování, nemoci), např. Čína je nyní potravinově soběstačná z 97%, Česká republika ze 45%, největší problém budou mít nejchudší země, které svou produkci prodají bohatým.
 • v současné době tisíce lidí vymýšlí mobilní telefony, nové aplikace do mobilních telefonů, technologie a umělou inteligenci atd., ale téměř nikdo se nazabývá tím, jak by měla fungovat společnost (věnujeme neúměrnou míru zájmu moderním technologií, protože se dají prodat, bohužel vztahy ve společnosti ne a proto upadají)
 • po každém kolapsu dochází k regeneraci, to však není návrat do původního stavu ve kterém se dá dobře žít
 • dvě důležité věci pro současnost: motivací ať je láska a starost o svět , ať to není strach, minimální připravenost (všímavost, být zapojený do prostředí) je důležitá i když ke krizi nedojde a nás to obohatí
 • pokud přijde kolaps (knihy o tomto tématu se objevují již od konce 19. století), nevíme kdo přežije (Rambo nebo nemocná babička), podle některých studií to je pravděpodobně nemocná babička a Rambo zahyne....
 • někteří lidé se stali zajatci krize a strachu (životní program z ohrožení)
 • sekulární cykly (Sorokin) - vnitřní a vnější cykly, dobře funguje tzv. 50 letý cyklus (1870, 1920, 1970, 2020), ale těch cyklů, která nás ovlivňují je více. Pravděpodobně ale období kolem roku 2020 je obdobím, kdy se setkává působení více cyklů a tím může být toto období zlomové, jak známe z historie (podobné názory má např. Prof. Staněk a další)
 • být prorokem, který má pravdu je nebezpečné...mluvení o krizi může příchod krize naplnit (lidé nechtějí být zneklidňováni), mluvím o krizi pouze tehdy, když jsem k tomu vyzván říká doc. Václav Cílek
 • na krizi velkých rozměrů se připravit nedá, krize jsou však krátkodobé (trvají cca 14 dní a pak se ustálí...např. epidemie, výpadek elektrického proudu, politická krize) i dlouhodobé (chronická krize) nebo velká krize, na kterou se v zásadě nedá připravit
 • prosperita a úspěch je cílem, jsou primární, proto se zanedbala stabilita, smysl pro přírodu a krajinu, vztah k půdě, osobní růst, lidské hodnoty, duševní klid (duševní a kulturní hodnoty)
 • slabina současné civilizace je závislost na elektřině, internetu a v době krize lidé tzv. ztratí hlavu a někteří ztratí rozum
 • silná geomagnetická sluneční bouře (1859), dle odborníků je 12% šance ze se tato událost může zopakovat mezi roky 2012-2022 (nejsilnější bývají  na severu), Václav Cílek nevěří na jednoduchou katastrofu "hollywoodského typu" (jeden meteor, jedna doba ledová a ze dne na den je katastrofa...), ale možný např. výpadek internetu, nebo elektřiny. Velké katastrofy jsou nepravděpodobné, že by přišly v průběhu 40 - 50 roků...
 • podle výzkumů, když dojde ke krizi, zachraňuje se stát a jeho instituce a nezachraňuje se člověk, my očekáváme, že stát má zodpovědnost za to, co se bude v krizi dít a porom zjistímě, že to tak není a zodpovědnost je na nás
 • smysl života, víra a stále se vyvíjecí se sebevědomí je jednou z klíčových věcí pro přežití v jakékoliv situaci, další vlastností je např. schopnost číst situaci, rozumět jí, všímavost - to vše lze shrnout do pojmu vnitřní místo, vnější místo znamená to, jak mě vnímá okolí - pokud vnější a vnitřní místo nejsou v rovnováze (homeostáza - rovnováha uvnitř a ven), snižuje se dle výzkumů pravděpodobnost přežití v krizi (válka, koncentrační tábor, těžká nemoc atd.)
 • nůž i mobilní telefon mohou mít dvě funkce: nástroj i zbraň (každou z těchto věcí používá jiná generace), přesto dnes nedokážeme úplně řící, která nás může zachránit, nebo s kterou se budeme moci bránit v budoucí krizi
 • psychologie kapesního nože představuje pro Václava Cílka obrovský fenomém (má rád nože), budoucí generaci budou zachraňovat praktičtí technici, kteří budou schopni např. vypěstovat řepu i nasuché půdě, vykovat nůž - další revoluce nebude o slovech, ale o věcech
 • koncept resilience - schopnost překonat krizi (organismus může existovat v široké škále podmínek, např. jeden růst borovice může růst v močále jiný druh borovice na skále), hraniční nebo mezní situaci (dá se řící také rychlost obnovy např. přírody, nebo schopnost něco překonat). V běžném životě znamená resilience (psychická odolnost, osobní integrita) mít současně vice strategií a nezabývat se pouze jednou
 • KPZ - krabička poslední záchrany (sirky, nůž, jehla atd.) - Jaroslav Foglar, skaut stále při sobě nosí tuto krabičku pro případ nouze, nově se tomu říká EDC (kapesní nůž, multi-tool, lžíce, baterka, jehla a niť, tužka, papír, atd.), kterou považuje Václav Cílek mít stále při sobě
 • pokud selže stát, je nutné mít informace (o tom, co se děje) a být domluven předem se svými blízkými, kde se sejdete a kde bude "bezpečno" - důležité je, aby fungoval rozhlas
 • naše armáda (několik tisíc ve zbrani, část z nich musí spát atd.) dokáže ochránit max. generální štáb, několik elektráren a zbytky technické infrastruktury (vodárny, elektrárny, letiště, nádraží, mosty atd.) důležité zejména pro provoz státu - v případě krize nebude zpočátku fungovat ani armáda, ani policie (možná jen lokálně, protože je jich málo), bude nutno zřídit tzv. lidové milice nebo domobranu (sousedské hlídky)
 • analytická inteligence, inteligence kreativní, inteligence praktická - tyto nám mohou pomoci v krizi, důležité je také neztratit energii a nepodlehnout emocím (tj. schopnost se tréninkem odizolovat od emocí)... jako je např. strach o sebe, děti, majetek atd.
 • sucho postihne podle prognóz v následujících letech větší část Itálie, dvě třetiny Španělska, půlku Francie, silně postižené bude také Řecko, Turecko, Sýrie, ale také Bulharsko, Rumunsko a východní Ukrajina. Sucho v těchto oblastech vytváří psychický tlak - neklid (jsme přímo spjatí s počasím, pokud není dostatek vody cítíme se ohroženi) a tato situace vytváří prostor pro zvolení populistického politika a následně občanské války. Můžeme tedy sledovat jak se situace v těchto regionech s odstupech času mění a vnímat důsledky sucha na populaci.
 • emoční matrice (filtr, přes který člověk k sobě pouští či upravuje informace), způsobuje, že člověk nejde přesvědčit vědeckými ani hmatatelnými argumenty, důležité je lidi nepřesvědčovat, jen dávat informace o svém poznání, pokud se někdo ptá...
 • nyní sklízíme účinek, který jsme způsobily na počátku 90 roků z pohledu změn klimatu způsobeného člověkem (pohlcování CO2 mořskou vodou), vzniklé teplo, které k nám přijde v řádu 10 - 20 roků, bude znamenat zvýšení teploty o cca 2°C (klimatologové předpokládájí, že toto oteplení zažijeme) - současně nás čekají změny, které přijdou téměř současně - globální, generační, klimatická
 • se snižováním emisí by podle Václava Cílka neměli pracovat vlády (vládo snaž se a snižuj emise), ale přímo lidé, proto vnímá odstoupení USA od klimatické dohody (Trump katalizuje -urychluje změnu) jako signál pro lidi, aby vzali odpovědnost za vznik emisí na sebe (kdo spotřebovává zboží podílí se na vzniku emisí)
 • zhruba 65% dešťové voda padá jako tzv. zelená voda a má se vsakovat do půdy a vyživovat rostliny, když odečteme odpar, tak cca 30% vody padá jako tzv. modrá voda (rybníky, potoky, řeky), prší pořád stejně (sleduje se to od roku 1890) - otázka je, jak tu vodu zachytit? Měly bychom zachytávat cca 60-70% vody na každém hektaru půdy, kde pršelo, formou hmoha set tisíc ručních úprav (např. vsakovací rýhy, vedení svážnic, meze atd.)
 • proces, kdy likvidujeme vsakování vody do půdy trvá min. od roku 1920 a možná ještě dříve, proces obnovy do původního stavu může trvat desítky roků a hlavně nejsme na tuto cestu obnovy připraveni, nemáme lidi a dostatek peněz
 • doporučuje pro realizaci změn ve vztahu k půdě a přírodě osobní příklad, nebo realizace v rámci vesnice nebo městečka na politiky nemůžeme vůbec spoléhat, v tom jsme najivní (očekáváme změnu a zodpovědnost u politiků a bohužel jak nám ukazuje praxe, tam změna nenastane)
 • společnost díky robotizaci a umělé inteligenci (Společnost 5.0 - Informační společnost podle Petera Staňka) bude vyrábět více s menším počtem pracovníků, bude vznikat nezaměstnanost, tzv. zahálka, která plodí tzv. digitální proletariát (nemá peníze na reálný život), který ztrácí smysl života (podle Frankla jsme schopní naučit ve škole výchovou smyslu života) a společnost se začne rozkládat (rozklad tzv. resilience) vnitřně, bude narůstat násilí (uliční gengy nebo činnosti na hraně nebo za hranou zákona) a bude obzláště těžké se z této skupiny digitálního proletariátu dostat (tzv. digitální bezdomovci), pokrok v novém typu společnosti je u nějaké elity chápán jako nová aplikace mobilního telefonu
 • VIZE podle pana doc. Cílka, měla by se vytvořit "hydrologicky integrovaná krajina" ve které si všechy 3 druhy vody (šedá, modrá a zelená) hrají dohromady, písek a půdu lze chápat jako banku, kde můžeme akumulovat zelenou vodu
 • svatá trojice: energie, potraviny a voda, složky, které jsou kličové pro přežití každé civilizace
 • stresu ze sucha jsou vystaveny zejména stromy (téměř celá Morava, střední Brdy a Hradecko - téměř 50% republiky), to znamená, že lesy po dobu 10-15 roků budou vystaveny kůrovcové kalamitě
 • jihomoravská černozem je schopna zadržet v 1m3 zeminy 200 - 300litrů vody, pokud o tuto půdu přijdeme, zbavíme se schopnosti zadržovat vody a pokud se tento fakt potká s dalšími faktory (horké léto, klimatické změny, dlouhodobá eroze - trvala téměř 100 roků) situace na Jihu Moravy spěje k meznímu stavu stability
 • důležité je kromě prodlužování délky toku v krajině (meandry, mokřady atd.), také prodlužování dráhy vodní kapky (přes listy stromů, lišejníky, trávu do půdy nebo vsáknout se do mechu)
 • atmosférické bloky tzv. omega blok (mění se proudění severní polokoule, tryskové proudění - jetstream bylo rychlé a úzké, nyní se posouvá k jihu a je širší a musí více obtékat nemá průraznost) v podobě tlakové výše (obrazně si ji můžeme představit jako kámen, který brání průtoku vody) mezi západní a střední Evropu a tím se zdržuje déle na jednom místě - způsobuje to trend suchého nebo deštivého počasí - extrémů (extrémy sucha a srážek se v průměru vyrovnávají)
 • ALOIS Musil ukazuje příklad nejefektivnější hospodaření s vodou v historické PETŘE, jaké kdy na Blízkém Východě viděl
 • práce s větrolamy a stromořadím pomáhá vytvářet v krajině rosu (její následné odpařování), která pak posouvá ohřívání okolní krajiny až o 2 hodiny
 • 40 - 60% zdrojů podzemní vody je konraminováno herbicidy (největší kontaminace je u polí s řepkou olejkou než s obilím) (18.7.2018)
 • dusíkový paradox - dobře fungující meandrují říční niva dokáže přeměnit dusičnany na dusík a těžké kovy např. rtuť přeměnit na metan (pomoci může i tzv. geobacter, který se přirozeně nachází v říčních naplaveninách, hle jak dokonalá příroda)
 • na některých místech nedošlo k plnému obnovení zásoby podzemních vod, přestože letošní rok (2019) byl docela bohatý na srážky, je to způsobeno vysokou slehlostí a zhutněnou půdou, která nepropustí vodu přes póry do podloží
 • Zemědělská půda zaujímá v Číně jen 14 procent plochy země. V Evropě je to přitom trojnásobek, trend je ale negativní díky suchu, rostoucí populaci, rostoucí spotřebě (zejména maso) a rostoucí teplotě, to vše zvyšuje tlak na růst zemědělské půdy, její plocha se však dále snižuje. Pokud sucho postihne Čínu, hrozí celosvětová potravinová krize. Neúroda v USA a Kanadě tak může vyvolat obrovský nedostatek základních potravin v Egyptě
 • První velký klimatický dopad nepřijde z Evropy, ale zřejmě z přelidněných oblastí, kde najednou v důsledku klimatických změn a sucha bude chybět velké množství potravin, politické protesty proto budou celosvětově pokračovat a budou ještě intenzivnější, hlubší a násilnější.
 • důsledky kyselých dešťů v 60. až 90 letech minuloého století a chemizace zemědělství se projevuje někdy až za desítky let (kůrovec, houby a další škůdci)
 • Je velmi pravděpodobné, že to, co se děje klimaticky v Americe, dorazí dříve nebo později ve stejné intenzitě i do Evropy (průniky studeného vzduchu do Evropy se budou dále opakovat, díky oslabenému Jetstreamu - tryskové proudění neboli planetární vlny, přestože se Evropa otepluje), budme vidět více extrémů počasí a náhlé změny
 •  Arktida se otepluje až třikrát rychleji ve srovnání s okolním světem, to ovlivňuje arktickou oscilaci a ta zase ovlivňuje směr větrného proudění a tím i srážek. Díky tomu těmto posunům je ovlivněno i Česko
 • Obrovský tepelný obsah svrchní dvoukilometrové vrstvy oceánů (naakumulovaného tepla díky oteplování zůstává na Zemi více než v minulosti) zřejmě způsobuje, že se léto značně oteplilo, prodloužilo a vlastně trvá i v podzimních měsících.
 • Změnou arktické oscilace od roku 2006 je ze statistického pohledu poměrně reálné, že počasí, které jsme měli v uplynulém desetiletí, bude ještě dalších deset let, ale o něco víc extrémní

Příchod další krize, předpokládá 3 možné varianty (13.8.2019)

 • rychlé scénáre: např. blackout, epidemie, ekonomická hospodářská krize - zablokování bankomatů, nepokoje, útok na banky
 • pravděpodobný scénář- souběh více událostí (potrubí s vodou, plynem, ropu), stávka
 • pomalý scénář - chudnutí a kombinace zhoršení a zlepšení situace

Co můžeme udělat pro přípravu? Mít doma dostatek potravin dlouhou lhůtou spotřeby, vařič, filtr na vodu, baterka, nůž, KPZ a také je důležitá psychologická příprava

Doporučení Václava Cílka, co dělat s nedostatkem vody

budeme mít chronické půtíže s dostatkem vody, pravděpodobně na tom budeme lépe než zbytek světa. Podle statistik bude pravděpodobně  trend sušší první poloviny vegetačního období a vlhčí polovinu podzimního období a další 2-3 roky budou pravděpodobně nadprůměrně suché. Schází nám pravidelné tzv. zahradnické deště a zimní sníha taje rychle a nestačí se vsákovat do půdy.

 • oblasti, které jsou dnes suché budou ještě více suché (Jižní Morava, Vysočina), prodlouží se vegetační období rostlin
 • dvě století jsme vodu z krajiny odváděli, nyní ji musíme efektivně akumulovat, čekají nás tisíce drobných úprav na každém hektaru půdy kolem nás
 • je nutné vybudovat zasakovací rýhy, snížit vysokou hustotu porostů v lesích, aby srážky přes koruny propršely až na půdu, sakování brání ale třeba i vysoká vrstva jehličí v jehličnatých lesích
 • cílem opatření je hydrologicky integrovaná krajina a vodu je nutné zachycovat plošně, aby z území neodtékala
 • velké přehrady jsou důležité, zejména protože za sucha odpouštějí vodu, a tím zlepšují minimální průtoky v tocích aby se tam udržel život
 • důležité jsou také rybníky, které zvyšují hladinu podzemní vody do vzdálenosti cca 100 m
 • vhodné je zadržování dešťové vody ve mestech i na venkově
 • Dvě třetiny podzemních vod jsou nějakým způsobem znečištěné. Jejich vyčištění může trvat třeba i 20 nebo 50 let, prioritou by mělo být  čistota podzemních vod a stav životního prostředí

Změna klimatu se projevuje takto: Během pár dnů přejdeme ze zimy rovnou do léta a stejně náhle bude končit teplý podzim, říká Václav Cílek

Václav Cílek, některé vydané knihy:

 • Kdo přežiije a proč?
 • Ruka noci podaná - základy rodinné a krizové připravenosti
 • Věk nerovnováhy: Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci

 • Evropa, náš domov
 • Co se děje se světem
 • Prohlédni si tu zemi
 • Poutníkčasem chaosu
 • Labyrit světa
 • Krajiny domova
 • Krajiny srdce
 • Posvátná krajina
 • Kameny a hvězdy
 • Tetín svaté Ludily
 • Makom
 • Tři svíce za moudrost
 • Mrtvá kočka
 • a  další

Doc. RNDr. Václav Cílek, Kontakt: Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geologie a geochemie tel: +420 233 087 209, mail: cilek@gli.cas.cz

Cílek Václav

Neboli nájdené žiadne produkty. Skúste zmeniť kritériá hľadania.
Navštívte Awashop.sk - Superfoods, Kozmetika v ShopMania