Metamorfóza (transformace, sebepoznání, změna, vývojový proces zániku přes temnotu a nový zrod) je přirozená vývojová změna nebo proměna jedné kvality v jinou kvalitu (vývojový proces mezi jednotlivými cykly) zrychleným nebo zpomaleným vývojovým procesem při změně podmínek a okolí (např. teplo, chlad, znečištění) v UNIVERZU.

 • Zrychlování a zpomalování jsou jedny ze základních projevů (vlastností) vývojového procesu metamorfózy, pokud se mění podmínky v okolí

 • Metamofróza je také vývojová triáda sebepoznání (sebeuvědomění a sebeovládání): závislý, nezávislý a vzájemně závislý, která probíhá prostřednictvím procesu zániku přes temnotu a nového zrodu

Metamorfóza a její varianty:

 • Změna hornin tlakem, teplotou nebo chemickými látkami
 • Změna při vývoji hmyzu, ptáků, obojživelníků atd.
 • Vývojové změny u rostlin
 • Vývojové (evoluční) změny u člověka na fyzické, duševní i duchovní úrovni
 • Změna obchodního, společenského nebo civilizačního modelu
 • Při změně podmínek dochází ke zpomalování nebo zrychlování procesu metamorfózy
 • Při kumulaci vnějších, vnitřních faktorů a jejich polaritě se může proces zrychlený (zpomalený) metamorfózy zpomalovat, anebo urychlovat
 • Zrychlování frekvence planety (Schumannovy frekvence) Země může přispívat k zrychlenému vývojovému procesu na planetě a v případě zpomalení je to naopak

Zrychlování je projev vývojového procesu metamorfózy mezi jednotlivými cykly (např. rozpínání a smršťování, zahřívání a ochlazování, dostředivost a odstředivost atd.)

Základní vývojová triáda (závislý, nezávislý a vzájemně závislý,  umožňuje vývojovou metamorfózu jedince (jak v materiální, tak i duchovní oblasti) ve společnosti a tím i metamorfózu společnosti či civilizace, změna se urychluje se zhoršením podmínek okolního prostředí a naopak

 • Příklad zpraxe, například Čolek a jeho metamorfóza

V současné vyspělé západní civilizaci prochází metamorfózou doprava, automobilový průmysl, zemědělství, lesnictví, bankovnictví, tedy celé ekonomiky, tento společensko-přírodní proces (vyvolaný klimatickými změnami) je vzájemně dynamicky oboustranně provázaný vzájemnými souvislostmi a jasně nám ukazuje, nás čeká civilizační celoplanetární metamorfóza ve všech oblastech

 • Metamorfóza je jedním z nejdůležitějších procesů ve vzájemně provázaných souvislostech, kterou prochází současná civilizace na konci druhého a na začátku třetího desetiletí 21. století

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Metamorfóza

Neboli nájdené žiadne produkty. Skúste zmeniť kritériá hľadania.
Navštívte Awashop.sk - Superfoods, Kozmetika v ShopMania